október 2019

Rozhovor v rádiu Lumen

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nový projekt Fóra života na rýchlejšiu a adresnú pomoc človeku v ťažkej životnej situácii. Rozhovor s garantkou projektu Marcelou

Read More »