24. októbra 2019
Rozhovor v rádiu Lumen

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nový projekt Fóra života na rýchlejšiu a adresnú pomoc človeku v ťažkej životnej situácii. Rozhovor s garantkou projektu Marcelou Dobešovou s moderátorkou Rádia Lumen. Rozhovor bol odvysielaný v relácii Občan 1.10.2019 – https://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/obcan.html