Domov

Pridajte sa k nám do projektu

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti

Cieľ projektu:

 • Spájame tých, čo CHCÚ, VEDIA a POTREBUJÚ poradiť, pomôcť a vzdelávať

Kde?

 • V každom regióne Slovenska

Prečo?

 • Pretože ťažká životná situácia človeka nemá len príčinu, ale aj následok

Kto bude pomoc realizovať?

 • Sieť spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov

Výsledok:

 • Komplexná pomoc v bežných aj krízových situáciách prístupná v kontaktných miestach – centrách pre rodinu, zameraná na človeka, ktorý pomoc potrebuje
 • Dostupná databáza pre všetky zapojené organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do spolupráce

 Ako pracujeme?

 • Ponúkame jednotlivcom a členom rodín konkrétnu pomoc prostredníctvom osôb prvého kontaktu.
 • Monitorujeme a posilňujeme kontaktné miesta – centrá pre rodinu v každom regióne
 • Vytvárame
  • informačný portál o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy, samosprávy a mimovládneho neziskového sektora
  • databázu inštitúcií a špecializovaných odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci pre tých, ktorí chcú a vedia pomôcť.
 • Vymieňame si skúsenosti na workshopoch a seminároch, diskutujeme a prepájame jednotlivé oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie zraniteľné skupiny s cieľom eliminovať patológiu rodín.

Kto a prečo má z toho osoh?

 • Osoby prvého kontaktu – zamestnanci a dobrovoľníci, lebo vedia na koho sa môžu obrátiť, aby pomohli človeku,
 • poskytovatelia služieb vo verejnom záujme – subjekty verejnej správy, samosprávy a mimovládne neziskové organizácie, lebo práve oni vedia pomôcť,
 • duchovní v cirkvách a ich účelové zariadenia, lebo dávajú nádej človeku,
 • osoby, ktoré pomoc alebo radu potrebujú.

Ďalšie benefity spolupráce:

 • Spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami, verejnou správou a samosprávou, ktorá prinesie synergický efekt.
 • Zefektívni prácu pomáhajúcich organizácií, ktorá sa zameria na klienta, nie na poskytovateľa služby.
 • Prinesie vzájomnú informovanosť v prospech človeka, ktorému treba pomôcť a sprevádzať ho.
 • Zníži sa možnosť duplicitnej pomoci.
 • Identifikujú sa ohrozenia, ale aj príležitosti v oblasti eliminácie patológie rodín a navrhnú sa legislatívne zmeny a opatrenia pre jednotlivé rezorty s cieľom zefektívniť verejnú správu.

Koho pozývame do spolupráce?

 • Mimovládne neziskové organizácie
 • Organizácie verejnej správy a samosprávy
 • Cirkvi, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia

 

Chcete vedieť o projekte viac?

Máte záujem sa zapojiť?

Kontaktujte nás!

sietpomoci@sietpomoci.sk

www.sietpomoci.sk

 

Pomôcť žiť je správna voľba.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.