Pomôcť žiť je správna voľba

Kontaktné miesta

materské centrum MamaTataJa
budova denného centra
Kollárova 1/A, 902 01 Pezinok

koordinatorbask@forumzivota.sk

Pribinovo námestie č. 3
949 01 Nitra

koordinatornrsk@forumzivota.sk

O projekte

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti

Cieľ projektu

Spájame tých, čo CHCÚ, VEDIA a POTREBUJÚ poradiť, pomôcť a vzdelávať

Kde?

V každom regióne Slovenska

Prečo?

Pretože ťažká životná situácia človeka nemá len príčinu, ale aj následok

Kto bude pomoc realizovať?

Sieť spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov

Ako pracujeme?

 • Ponúkame jednotlivcom a členom rodín konkrétnu pomoc prostredníctvom osôb prvého kontaktu.
 • Monitorujeme a posilňujeme kontaktné miesta – centrá pre rodinu v každom regióne
 • Vytvárame - informačný portál o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy, samosprávy a mimovládneho neziskového sektora; databázu inštitúcií a špecializovaných odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci pre tých, ktorí chcú a vedia pomôcť.
 • Vymieňame si skúsenosti na workshopoch a seminároch, diskutujeme a prepájame jednotlivé oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie zraniteľné skupiny s cieľom eliminovať patológiu rodín.

Kto a prečo má z toho osoh?

 • Osoby prvého kontaktu – zamestnanci a dobrovoľníci, lebo vedia na koho sa môžu obrátiť, aby pomohli človeku,
 • poskytovatelia služieb vo verejnom záujme – subjekty verejnej správy, samosprávy a mimovládne neziskové organizácie, lebo práve oni vedia pomôcť,
 • duchovní v cirkvách a ich účelové zariadenia, lebo dávajú nádej človeku,
 • osoby, ktoré pomoc alebo radu potrebujú.

Koho pozývame do spolupráce?

 • Mimovládne neziskové organizácie
 • Organizácie verejnej správy a samosprávy
 • Cirkvi, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia

Ďalšie benefity spolupráce

 • Spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami, verejnou správou a samosprávou, ktorá prinesie synergický efekt.
 • Zefektívni prácu pomáhajúcich organizácií, ktorá sa zameria na klienta, nie na poskytovateľa služby.
 • Prinesie vzájomnú informovanosť v prospech človeka, ktorému treba pomôcť a sprevádzať ho.
 • Zníži sa možnosť duplicitnej pomoci.
 • Identifikujú sa ohrozenia, ale aj príležitosti v oblasti eliminácie patológie rodín a navrhnú sa legislatívne zmeny a opatrenia pre jednotlivé rezorty s cieľom zefektívniť verejnú správu.

Chcete vedieť o projekte viac? Máte záujem sa zapojiť?

Komplexná pomoc v bežných aj krízových situáciách prístupná v kontaktných miestach – centrách pre rodinu, zameraná na človeka, ktorý pomoc potrebuje. Dostupná databáza pre všetky zapojené organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do spolupráce

Aktuality, workshopy, semináre

Tlačová správa
22. decembra 2020
Bratislava, 15.decembra 2020 Občianske združenie Fórum života zorganizovalo dňa 2.decembra 2020 v ...
Tlačová správa
8. decembra 2020
Žilina, 4. 12. 2020 – Tento týždeň sa uskutočnila online konferencia Všetko pre rodinu, ktorú ...
Pozvánka na voľný čas
1. decembra 2020
UŽ ZAJTRA KONFERENCIA Všetko pre rodinu Pozývame na zajtrajšiu konferenciu so začiatkom o 13:00 ...
Pozvánka na voľný čas
23. novembra 2020
Rastie násilie v rodinách, znižuje sa stabilita a funkčnosť rodín, starí a chorí členovia sú ...
Pozvánka na voľný čas
7. septembra 2020
Pre Covid opatrenia TERMÍN KONFERENCIE ZRUŠENÝ. O novom termíne vás budeme včas informovať. ...
Tlačová správa
25. februára 2020
Bratislava, 19. februára 2020 - Občianske združenie Fórum života úspešne realizuje projekt ...