27. januára 2020
Workshop Hospicová a paliatívna starostlivosť 28.01.2020 v Trenčíne

Aká je východisková situácia? Čo sú najväčšia ohrozenia? Existujú konkrétne návrhy riešení?

Pozývame spoločne diskutovať a pracovať na workshope s názvom:

Hospicová a paliatívna starostlivosť

Lektorky:
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Ing. Magdaléna Veselská, PhD., Dipl. Mgmt

28. január 2020 | 10:00
Hospic milosrdných sestier | Súvoz 739, Trenčín

Potvrďte prosím účasť na: koordinatortnsk@forumzivota.sk

Worskshop je súčasťou projektu Medzigeneračná solidarita a ľudská dôstojnosť, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.