28. januára 2020
Workshop Ako komunikovať s rešpektom v záťažových situáciách 05.02.2020 v Nitre

Pozývame Vás na workshop:

AKO KOMUNIKOVAŤ S REŠPEKTOM V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH

spúšťače stresovej komunikácie

efektívna a neefektívna komunikácia a dôsledky na mňa i na druhých

práca s vlastnou emocionalitou

predchádzanie konfliktom

odporúčania ako riešiť konflikt, keď už vypukne

Workshop je vhodný pre rôzne cieľové skupiny a hierarchie v práci
(nadriadený – podriadený, kolega – kolega, učiteľ – žiak, poradca – klient).

Lektor: Mgr. Silvia Lidajová

5.február 2020 | 13:00 – 16:00
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6 | 949 01 Nitra

Potvrďte, prosím, účasť do 31.januára 2020 (Vaše meno, priezvisko,
mailová adresa) na: koordinatornrsk@forumzivota.sk

Workshop je súčasťou projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.