Vzdelávacia aktivita: Sociálne podnikanie

SOCIÁLNE PODNIKANIE SLÚŽI A POMÁHA
Téma: Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa?

Kde:
Trenčín 09.05. 2019
Nitra 10.05. 2019
Prešov 16.05. 2019
Bratislava 20.05 .2019

Kto (lektor):
M.A. Peter Mészáros
Podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako pätnásť rokov, vedie občianske združenie 3lobit, o.z. a rovnomennú obchodnú spoločnosť 3lobit, s.r.o. V minulosti viedol program rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a projekt podpory spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Je spolutvorcom Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Obsah:
Čo je to sociálne podnikanie? Ako to funguje?
Ako sa stať sociálnym podnikom? Je sociálne podnikanie pre mňa a moju organizáciu?
Vie mi sociálne podnikanie pomôcť v napĺňaní hlavných cieľov mojej organizácie?
Sociálne podnikanie v kontexte Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (Zákon č. 112/2018 Z. z. ):

a. Čo je to sociálna ekonomika?
b. Prečo je v podnikaní dôležitý pozitívny sociálny vplyv a čo to je?
c. Dokážem naplniť zákonné charakteristiky sociálneho podniku? Ako?
d. Akú môžem očakávať pomoc od štátu a samosprávy, ak sa rozhodnem sociálne podnikať?