1. marca 2022
Sieť pomoci na našej hranici

Priatelia! 

Prihovárame sa vám zo Sniny, priamo od Zuzky Gajdošovej, ktorá vďaka Sieti pomoci organizuje konkrétnu pomoc za našou hranicou, priamo na Ukrajine. 

Zuzka, aká je situácia na hranici? 

Na slovenskej strane by som povedala že je všetko perfektne zabezpečené (strava, prvá pomoc, kontaktné centrá, množstvo dobrovoľníkov, dobrá organizácia atď.). Veľmi smutná je však situácia na ukrajinskej strane. Kým ukrajinské ženy a deti prejdú cez prechod, stoja hodiny a hodiny bez ničoho. Napriek veľkej snahe miestnych občanov poskytnúť utečencom pomoc, dochádzajú im zásoby, obchody nemajú potraviny, základné vybavenie pre deti. 

Dá sa to nejako vyriešiť? 

Našou výhodou je, že na ukrajinskej strane máme svojich partnerov. Prostredníctvom nich zabezpečujeme pomoc na ich strane. Konkrétne to znamená, že v obci Pčoliné nám pán starosta poskytol priestory kultúrneho domu, kde zhromažďujeme zásoby potravín, liekov, hygienického vybavenia pre deti a ženy a ukrajinskí partneri plynulo zabezpečujú odvoz priamo na ukrajinskú stranu. Ukrajinskí dobrovoľníci preberú tieto zásoby a priamo ľuďom stojacim v kolónach poskytujú pomoc a rozdávajú čo je potrebné. 

Čo by ste potrebovali a čo nie?

Potrebujeme – jednorazove taniere, misky, poháre, príbory. Lieky od bolesti, horúčiek, hnačiek, čaje, sušienky, hygienické potreby (toaletný papier, plienky, vreckovky), balenú vodu. Stále potrebujeme deky, matrace, spacie vaky. Z potravín sa osvedčili trvanlivé potraviny, ale aj napríklad salámy a iné vákuovo balené mäsové výrobky a konzervy. Polievky do hrnčeka.

Nepotrebujeme zatiaľ ošatenie a hračky.

Čo vás osobitne zasiahlo pri poskytovaní pomoci pre Ukrajinu?

Mňa ako matku zasiahla predstava, že by mal môj syn do večera narukovať do armády. Rozmýšľala som, ako by som ho pustila. Ukrajinské matky majú v tom jasno – potrebujú pre svojich mladých, často len 18 ročných synov nepriestrelné vesty, aby boli aspoň trochu chránení. Bol to pre mňa silný zážitok, takto som doteraz o vojne nepremýšľala. Verím, že im čoskoro budeme môcť byť nápomocní aj v tejto oblasti.

Chcete ešte niečo dodať? 

Chcem povedať, že vznikla krásna vlna solidarity, lásky a podpory. Len keď vnímam situáciu komplexne, uvedomujem si, že toto nie je len o súčasnej podpore, o postaraní sa o týchto ľudí dnes. Uvedomujem si, že teraz sa presúvajú ženy s deťmi, z ktorých väčšina má kam ísť. Prichádzajú si pre nich príbuzní a známi z Čiech, Poľska i Slovenska. Ženy z ťažkých vojnových oblastí ešte nedorazili. Nedorazili ranení. Chcem veľmi pekne poprosiť vás všetkých – nevyčerpajme si zásobu solidarity dnes, nepreplňme dnes sklady keksíkmi, keď možno zajtra nebude toho, kto by nakúpil chlieb. 

 

Ďakujem za rozhovor Zuzane Gajdošovej