11. augusta 2019
Rozhovor s predsedníčkou Fóra života vo vysielaní Rádia Lumen

(Bratislava, 7. augusta 2019) – V rozhovore predsedníčka vysvetľuje podstatu realizovaného projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, hovorí aj o prepojení spolupráce mimovládneho sektora so samosprávou a štátnou správou v projekte. Jeho cieľom má byť spájanie rôznych organizácií, ktoré slúžia ľuďom v sociálnych alebo iných ťažkostiach. Ďalej hovorí o pripravovanej kampani Sviečka za nenarodené deti, o Národnom pochode za život i o budúcich ohrozeniach, na ktoré musí byť Fórum života pripravené. Zhováral sa s ňou redaktor Ján Heriban.