4. decembra 2019
Pozývame na workshop o Alzheimerovej chorobe do Banskej Bystrice

V rámci projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, ktorý realizujeme vo všetkých krajoch Slovenska, vás pozývame na workshop s témou Alzheimerova choroba – Špecifiká poskytovania sociálnych služieb pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Uskutoční sa 10. decembra 2019 od 9:00-12:30 h v Dome Slovenského misijneho hnutia v Banskej Bystrici na Skuteckého 4.

Lektorkou workshopu bude PhDr. Erika Sučanská.

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť do 9. decembra na adrese: koordinatorbbsk@forumzivota.sk s nasledovnými údajmi: meno, priezvisko, organizácia, mailová adresa.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Pozvánka na workshop: