17. marca 2022
Pomôžme spoločne! Veľký prehľad organizácií a kontaktov
🇺🇦 Vojna na Ukrajine so sebou prináša obrovské množstvo problémov a neistôt. Jednou z nich je aj, ak žena na úteku pred vojnou zistí, že je nečakane alebo nechcene tehotná. V týchto zúfalých časoch je táto skutočnosť pre mnohé ženy ešte ťažšia ako v časoch pokoja. Vieme im pomôcť.
Dávame do pozornosti projekty Fóra života konkrétnej pomoci aj pre ukrajinské ženy. Ak by ste sa pri vašej dobrovoľníckej činnosti stretli so ženami, ktoré sa vám zdôveria, že sú neželane tehotné, povedzte im o nás. 💙💛
Zachráňme životy – www.zachranmezivoty.sk – 0911756026 – Mária Demeterová
Centrum konkrétnej pomoci Femina – 0910842457 – Zuzana Gajdošová
Fórum života a dakujeme.sk sa zapájajú do pomoci pre Ukrajinu. Vďaka našej koordinátorke Zuzane Gajdošovej, ktorá priamo komunikuje s ľuďmi na Ukrajine, vieme pomôcť adresne konkrétnym ľuďom, ktorí nemôžu prísť na Slovensko, ako aj tým, ktorým sa už prejsť podarilo.

 

Ako sa aktívne zapojiť do aktivít pomoci Ukrajine

Pridávame sem zoznam organizácií a ich aktivity, ktoré sa realizujú práve teraz v rámci pomoci Ukrajine. Takisto uvádzame zbierky pomoci, ktoré možno podporiť. Zároveň uvádzame aj kontakty či formuláre pre prípad, že by ste chceli okrem finančných darov prispieť priamo svojím fyzickým dobrovoľníctvom alebo poskytnutím ubytovania pre ľudí na úteku.

Registrovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pripravených pomôcť:

Dotazník z dielne iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, pre ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny a potrebujú pomoc (v ukrajinčine a angličtine) –  Support, aid and assistance for people fleeing from Ukraine to Slovakia  alebo aj ktopomozeukrajine.sk

Dotazník z dielne Človek v ohrození pre ľudí, ktorí chcú pomôcť ako fyzickí dobrovoľníci a dobrovoľníčky (na Slovensku alebo online v podobe tlmočenia, logistiky) alebo poskytnúť ubytovanie v SR pre ľudí na úteku – Človek v ohrození: Dobrovoľnícka databáza – pomoc Ukrajina, e-mail: dobrovolnici.ukrajina@clovekvohrozeni.sk a t.č.: +421 917 239
708

Gréckokatolícka eparchia Košice – riešia registráciu aj dobrovoľníkov, materiálnu i finančnú zbierku, web: Pomáhame Ukrajine (grkatke.sk)

Slovenský Červený kríž Košice-okolie, pripravujúci humanitárnu pomoc pre ukrajinských utečencov a utečenky, hľadá ľudí – ochotných fyzicky pomôcť v teréne, e-mail: kosice-okolie@redcross.sk a t.č.: +421 903 558 934

Slovenská katolícka charita vyhlásila potravinovú a materiálnu zbierku. Vo formulári KBS možno nahlásiť aj ponuku ubytovania pre ľudí na úteku. Tiež hľadá skladové priestory na zhromažďovanie materiálnej pomoci pre núdznych z Ukrajiny. Ozvite sa e-mailom na: gloss@charita.sk

Spišská katolícka charita hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na pomoc priamo na hranici alebo v rôznych špecializáciach (tlmočenie, preprava osôb, preprava humanitárnej pomoci, poskytnutie skladových priestorov, logistika, komunikácia)

Nadácia Milana Šimečku potrebuje pomôcť s poskytovaním informácií v infobodoch, ktoré zriadi magistrát hl. mesta Bratislava na Hlavnej železničnej stanici. Ak ovládate slovenčinu, angličtinu, alebo ukrajinčinu a chcete dobrovoľnícky pomôcť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, ozvite sa na e-mail: dobrovolnici@nadaciams.sk

eRko sa tiež zapája do dobrovoľníckej služby na slovensko-ukrajinských hraniciach, lebo roky formuje deti a mladých k dobrovoľníctvu a solidarite. V tejto chvíli hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Viac tu.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja – Informácie pre dobrovoľníkov na Košickej stanici (dckk.sk)

Nadácia Rómsky vzdelávací fond, ktorá koordinuje rómskych dobrovoľníkov v pomoci Ukrajine:

Finančné zbierky na pomoc obyvateľstvu Ukrajiny

Uvádzame prehľad finančných zbierok pomoci z dielne členských a pozorovateľských organizácií Ambrely, ktoré so svojimi miestnymi partnermi a humanitárnymi aj rozvojovými aktivitami dlhodobo pomáhajú núdznym priamo na Ukrajine (vrátane Donbasu), a svoje tímy teraz presúvajú aj do pohraničia.

Naša celonárodná výzva občianskej spoločnosti: Spoločne pre Ukrajinu spolu so zbierkou #KtoPomôžeUkrajine – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Človek v ohrození, pôsobiaca na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a poskytujúca urgentnú humanitárnu pomoc – clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina

MAGNA, pôsobiaca v oblasti Luhanska a Donecka a poskytujúca mobilnú kliniku, mobilnú zdravotnú starostlivosť – donate.magna.org/sk/ukrajina

Gréckokatolícka eparchia Košice – riešia registráciu aj dobrovoľníkov, materiálnu i finančnú zbierku, web: Pomáhame Ukrajine (grkatke.sk)

Slovenská katolícka charita, zbierajúca prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Nadácia Integra, vyhradzujúca prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku) – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

UNICEF Slovensko, poskytujúca humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečujúca prístup k pitnej vode, výžive a ochranu – https://www.unicef.sk/ukrajina/

ADRA Slovensko poskytne pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v rámci siete ADRA International. ADRA help team bus už slúži ako ambulancia pre zdravotnícke tímy na hraniciach – https://www.adra.sk/

SAVIO pomáha priamo so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa – https://savio.sk/clanok/prispejme-a-pomozme-na-ukrajine/

Slovenský Červený kríž, pripravený pomáhať na hraniciach s Ukrajinou a poskytovať prvú pomoc, podporné služby a Pátraciu službu v prípade straty kontaktu s blízkymi – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Slovenská humanitná rada použije výťažok zo svojej zbierky Sme susedia na  právnu a psychologickú pomoc, ubytovanie, pracovné poradenstvo, vybavenie dokladov a kurzy slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny – https://shr.darujme.sk/sme-susedia/

 

Infolinky, poradenstvo a pomoc v oblasti duševného zdravia

Tu je výpočet linkov, kde možno vyhľadať informácie o vstupe do SR, psychologickú pomoc a poradenstvo v prípade traumy, zhoršeného duševného zdravia a nepohody v súvislosti s vnímaním vojny, zvládaním záťažovej situácie, ale aj komunikovaním vojnového konfliktu deťom a mladým.

Information for people coming from Ukraine: From Ukraine to Slovakia – https://www.ukraineslovakia.sk/

Vládny Info-web o vstupe ľudí z Ukrajiny do SR – https://ua.gov.sk/en.html

Vládny info-web z dielne Ministerstva dopravy o možnostiach dopravy a ubytovania – https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Infolinka Človeka v ohrození – T.č.: +421917239708 a Pomoc pre Ukrajinu

Infolinka Ligy za ľudské práva o vstupe do SR – e-mail: ukrajina@hrl.sk, t.č.: +421 918 366 968

IOM Slovakia – info o vstupe a pobyte na Slovensku – v slovenčineangličtine a ukrajinčine

Liga za ľudské práva (HRL): Informácie pre osoby, prichádzajúce z Ukrajiny, no bez ukrajinského občianstva – infografiky v angličtine, ukrajinčine

Kto pomôže Ukrajine?: Ako sa viem zapojiť do pomoci – https://new.ktopomozeukrajine.sk/ a e-mail: kontakt@ktopomozeukrajine.sk

MV SR: Info k téme obchodovania s ľuďmi – Informačný leták v slovenčine a ukrajinčine

IPčko a ČvO: Krízová linka psychologickej pomoci v ukrajinčine – www.krizovalinkapomoci.sk

Liga za duševné zdravie – dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – vudpap.sk

IPčko – Internetová poradňa pre mladých ľudí – ipcko.sk

Krízová linka pomoci – krizovalinkapomoci.sk

Liga za duševné zdravie SR: Vojna na Ukrajine – veľký psychologický manuál

Štátny pedagogický ústav – Krízová intervencia pre deti, rodičov a vyučujúcich (návody)

IPčko: Ako hovoriť s deťmi o vojne bez toho, aby sme ich vystrašili – manuál

IPčko: Zvládanie stresu súvisiaceho s vojnou – odporúčania od psychológov/psychologičiek, už aj v ukrajinčine

MŠVVŠ SR, VÚDPaP a ŠPÚ: Odporúčania pre vyučujúcich a žiakov, žiačky – ako sa vysporiadať s prežívaním pocitov pri slovách o vojne – infografiky

CVEK: Deti utečencov na školách – prvé kroky a princípy – príručka pre školy

Text: platforma Ambrela (ambrela.org)

 

Zoznam tých, ktorí pomáhajú na hraniciach s Ukrajinou:

Vyšné Nemecké:

1.       Dobrovoľná civilná ochrana                    0944 702 947
2.       ADRA Slovensko                                              0908 626 795
3.       Mesto Sobrance                                              0905 121 011
4.       Zvierací ombucman                                        0948 171 211
5.       Orange Slovensko                                          0905 015 952
6.       Gréckokatolícka cirkev                                  0909 250 564
7.       Červený kríž                                                     0903 558 935
8.       Maltézska pomoc Slovensko                      0907 420 244
9.        IPČKO o.z.                                                        0948 911 618
10.   DHZO Malčice                                                  0902 223 021
11.   Človek v ohrození                                           0948 208 806
12.   Slovenský skauting                                        0949 897 565
13.   International Rescue systém                     0907 223 755

14.   Mareena                                                           0911 380 359

Ubľa:

1.       Gréckokatolícka cirkev                                  0908 333 431
2.       FB skupina z Čiech „Pomoc Ukrajine – Hraničný prechod Ubľa“                +420736697283
3.       Obec Ubľa                                                        057/767 31 39, 0905 549 022
4.       Človek v ohrození                                          0949 760 570
5.       Dobrovoľníci HZS                                            0904 275 483

Veľké Slemence:

1.       Charita Košice                                               0910842183
2.       O2                                                                      0908733550
3.       Orange                                                             0905014305
4.       Telekom                                                           0911505581
5.       Človek v ohrození                                  +420724872768
6.       Červený kríž                                                   0903558934
7.       MASTAU                                                   +420732164562
8.       Food truck                                                +420735777172
9.       KSK                                                              0915874537
10.   Vanpex                                                           0903 606111