8. decembra 2020
Konferencia Všetko pre rodinu

Žilina, 4. 12. 2020 – Tento týždeň sa uskutočnila online konferencia Všetko pre rodinu, ktorú organizovalo Fórum života v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK). Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.

Program otvorila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. S prvým príspevkom vystúpila Erika Jurínová, predsedníčka ŽSK, ktorá predstavila realizované projekty na podporu rodín v rámci ŽSK.

Ďalej sa účastníkom prihovoril Cyril Vasiľ, gréckokatolícky titulárny arcibiskup, predseda Rady Konferencie Biskupov Slovenska pre rodinu. Poukázal na konkrétne oblasti, v ktorých Katolícka cirkev na Slovensku konkrétne pomáha rodinám. Zároveň zdôraznil potrebu štandardizovania centier pre rodinu na Slovensku, ktoré by po zadefinovaní kompetencií ich zriaďovateľov a ich základných štandardov, mohli v civilnom a cirkevnom prostredí poskytovať profesionálne komplexné služby pre rodiny.

Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, oboznámil účastníkov s plánom rezortu v pomoci obetiam trestných činov v jednotlivých krajských mestách na Slovensku. Uviedol zaujímavú štatistiku. „V porovnaní s rokmi 2010 – 2018 klesol počet trestných činov o 36 %. Rovnako klesol počet obetí trestných činov, a to o 20 %,“ informoval Jozef Halcin.

Andrea Škripeková, generálna riaditeľka Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR, prezentovala plány MZ SR v oblasti paliatívnej starostlivosti ako aj svoje dlhoročné skúsenosti z danej oblasti. „Paliatívna medicína nie je len o zomieraní, ale o nádeji,“ zdôraznila A. Škripeková na záver svojej prednášky.

Problematiku rodiny doplnila Anna Verešová, generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s príspevkom „Podarí sa konečne naštartovať medzirezortnú spoluprácu v oblasti rodinnej politiky a demografického rastu?“. Anna Verešová, ktorá sa rodinám venuje skoro dvadsať rokov apelovala na to, že rodiny akútne potrebujú služby a bývanie. „Je škandálom, že rodiny stále žijú v chudobe,“ uviedla.

Po prestávke vystúpil s príspevkom Roman Seko, riaditeľ Sekcie služba koordinácie pastorácie rodín v Žilinskej diecéze. Cieľom bolo predstaviť diecézne projekty pre rodiny a spoluprácu s partnermi na úrovni diecézy a Slovenskej republiky.

Ďalšou rečníčkou bola Mária Kovaľová – teologička a členka medzinárodného výboru: Internationale Konferenz theologischer Mitarbeiter in der Diakonie. Jej príspevok niesol názov: Rola evanjelickej cirkvi a diakonie v starostlivosti o rodinu.

Konferenciu uzatvorila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života. Prezentovala výsledky projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. „Spájame tých, ktorí chcú, s tými, ktorí to vedia, pre tých, ktorí to potrebujú,“ zhrnula na záver predsedníčka FŽ.

Konferenciu hodnotíme ako veľmi úspešnú. Zúčastňovalo sa na nej priemerne 70 účastníkov a momentálne má cez 440 zhliadnutí na internete.

Celá konferencia je k dispozícii online: