13. apríla 2022
Sieť pomoci v Košiciach

Sieť pomoci od vypuknutia vojnového konfliktu pomáha aj ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. V kontaktnom mieste Siete pomoci v Košiciach spájame ponuku a dopyt.
Po úvodnom výjazde k hraniciam na začiatku prílevu utečencov sme sa snažili zorientovať a zistiť aktuálnu situáciu, potreby, dopyt. Podarilo sa nám postúpiť či sprocesovať viaceré potreby, napr. prehľad spojov z Michaloviec, potrebu zmenárne, sprostredkovanie dobrovoľníkov, máp, powerbaniek pre dobrovoľníkov. Kým sa pomoc stala viac organizovanou zo strany štátu či samosprávneho kraja, v prvé dni od vypuknutia vojnového konfliktu sme riešili naozaj rôznorodé potreby – psychologickú pomoc, zabezpečenie šatstva, písacích potrieb pre deti, lekársku starostlivosť, dobrovoľníkov a pod. V spolupráci s ďalšími organizáciami sme pre ukrajinské deti pripravili atreterapeutický workshop. Momentálne pokračujeme v mapovaní potrieb a spájame konkrétne potreby s ponukami. 

Táto ťažká situácia zobudila v ľuďoch driemajúce dobro, zažili sme množstvo prekvapivých situácií a stretli mnoho dobrých ľudí, ktorí nezištne, s otvoreným srdcom pomáhajú. Aj v týchto dňoch sa potvrdzuje, že človek nachádza samého seba, svoju plnú realizáciu jedine v nezištnom sebadarovaní. Nech nám ochota pomáhať vydrží!