27. januára 2020
Seminár Etika v sociálnych a zdravotníckych službách 30.01.2020 v Trenčíne

Pozývame Vás na seminár

Etika v sociálnych a zdravotníckych službách

  • Východisková situácia
  • Ohrozenia
  • Návrh riešení

Lektor:
MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA.

30. január 2020 | 09:00 – 12:00
Centrum pre rodinu | Farská 12, Trenčín

Potvrďte prosím účasť na: koordinatortnsk@forumzivota.sk

Projekt OP EVS Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti je podporený z Európskeho sociálneho fondu.