14. januára 2020
Pozývame na workshop do Trnavy: QUO VADIS MLÁDEŽ TRNAVSKÉHO KRAJA?

Aká je dnešná situácia v podpore práce s mládežou v Trnavskom kraji? V čom vidíte najväčšie aktuálne potreby, výzvy a problémy? Pomenujte ich. Aké sú vaše návrhy riešenia tejto situácie?

Pozývame vás k dialógu.

Moderátor: Mgr. Zuzana Ševčíková

20. január 2020 | 09:00

Úrad TTSK, kongresová miestnosť, prízemie |
Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava

Potvrďte prosím účasť obratom na:
koordinatorttsk@forumzivota.sk

Projekt OP EVS Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Pozvánka na workshop: