Konferencia VŠETKO PRE RODINU - Pozvánka

Pre Covid opatrenia

TERMÍN KONFERENCIE ZRUŠENÝ.

O novom termíne vás budeme včas informovať.

 

Rastúci individualizmus, strata záujmu o širšie rodinné väzby a o stabilné vzťahy, pokles zodpovednosti jedných za druhých sú charakteristickými znakmi súčasného stavu slovenskej spoločnosti.

  • Rastie násilie v rodinách,
  • znižuje sa stabilita a funkčnosť rodín,
  • starí a chorí členovia sú vylučovaní z rodinného prostredia,
  • jednorodičovské a viacdetné rodiny stále trpia chudobou.

V čom je problém?

Občianske združenie Fórum života našlo odpovede a má aj riešenia.

Môžete si ich vypočuť a diskutovať o nich na konferencii VŠETKO PRE RODINU,
ktorá sa bude konať vo štvrtok dňa 1.októbra 2020  o 13:00 hod v Kongresovej sále ŽSK v Žiline.

Na konferencii vystúpia zaujímaví hostia z viacerých ministerstiev, samospráv, cirkví a mimovládnych organizácií. O ďalších podrobnostiach budeme pravidelne informovať.

Podporným podujatím konferencie je koncert na podporu Rodinného centra v Žiline o 19.00 hod., ktorý je spojený s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha.

Vstup na konferenciu je voľný, ale je potrebné sa vopred zaregistrovať do 25.09.2020.

 

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 budú dodržané. Zmena miesta konania, formy a programu vyhradená vzhľadom na aktuálnu situáciu s Covid-19.

Tešíme sa na Vás.


Konferencia je súčasťou projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti podporený z Európskeho sociálneho fondu.