Kontaktné miesta

 

Centrum rodiny

Budova Materského centra MaMaTaTaJa
Kollárova 1/A
902 01 Pezinok

koordinatorbask@forumzivota.sk

 

Centrum pomoci pre rodinu

Štefánikova 46
917 01 Trnava

koordinatorttsk@forumzivota.sk

 

Centrum pre rodinu Nitra

Pribinovo námestie č. 3
949 01 Nitra

koordinatornrsk@forumzivota.sk

 

Dom Slovenského misijného hnutia

Skuteckého 4
974 01 Banská Bystrica

koordinatorbbsk@forumzivota.sk

 

Rodinné centrum

Ul. Republiky č.1
010 01 Žilina

koordinatorzask@forumzivota.sk

 

Centrum pre rodinu Trenčín

Farská 12
911 01 Trenčín

koordinatortnsk@forumzivota.sk

 

Arcidiecézne centrum pre rodinu

Hlavná 89
040 01 Košice

koordinatorkesk@forumzivota.sk

 

Gréckokatolícka rómska misia

Hlavná 1
080 01 Prešov

koordinatorposk@forumzivota.sk