UPECE Trnava

Údaje
Webstránka
Adresa sídla
Františkánska 34, 91701 TRNAVA
Adresa prevádzky
Františkánska 34, 91701 TRNAVA
IČO
37851195
Kontakt
Kontaktná osoba
Peter Buša SJ
Telefón
0948 165 685
E-mail
upece.tt@gmail.com
Forma služby
Ambulantná
Činnosť
Popis

Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku v Trnave (ďalej len „UPeCe“) je
nezisková cirkevná organizácia, ktorá sa venuje duchovnej, pastoračnej a ďalšej starostlivosti o
akademickú obec v Trnave.

Región pôsobenia
Trnava, Trnavský kraj
Oblasti
Dobrovoľníci
Témy
Etika
Kľúčové slová
mladí kresťania, trnava, upece