POMOC OBETIAM NÁSILIA

Údaje
Adresa sídla
Trhová 243/2, 917 01 Trnava
Adresa prevádzky
celé SR
IČO
31795382
Kontakt
Kontaktná osoba
Telefón
0944 254 405 0850 111 321
E-mail
info@pomocobetiam.sk
Forma služby
Ambulantná, Telekomunikačné technológie
Činnosť
Odborná
Popis

Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov v takej miere, v akej je to pri obmedzených finančných prostriedkoch možné.

Región pôsobenia
Celoslovenské pôsobenie
Oblasti
Obete trestných činov
Témy
Obete trestných činov
Kľúčové slová
domáce násilie, násilie na deťoch, násilie na ženách, násilie v rodine, násilie vo vzťahoch, Obete trestných činov, poradenstvo